1. הולוגרמת נפח (Volume Hologram)

בהולוגרמת נפח משתמשים בפילם צילום עבה מספיק, ביחס לגודל פסי ההתאבכות, כך שיוקלטו עליו תופעות ההתאבכות בין אלומת הייחוס לאלומת הגוף לכל עומק הפילם.

השכבות השונות של הפילם משמשות כתופעה מחזורית ורק קרינה המקיימת את תנאי בראג (Bragg) להחזרה ניתנת לצפייה.

בתופעה דומה משתמשים למדידת מבנה גבישים על ידי החזרה של קרני X.

הולוגרמת נפח משמשת על ידי כך כבורר אורך גל מסוים מתוך כלל אורכי הגל המרכיבים את האור הלבן.

כאשר משנים את זווית הצפייה בהולוגרמה משנים את המרחקים בין פסי ההתאבכות ולכן גם את אורך הגל המתאים לתנאי בראג. מכאן שבזויות צפייה שונות נראה את התמונה בצבעים שונים (צבעים שאין כל קשר בינם ובין הצבע המקורי של הגוף המצולם).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"