הולוגרמות העברה

הולוגרמות העברה מתחלקות בהתאם לצורת פיתוח הפילם לשני סוגים:

  • הולוגרמת אמפליטודה (משרעת) – שלב פיתוח הפילם פשוט יותר.
  • הולוגרמת פאזה (מופע) – מבצעים שלב נוסף בפיתוח (Bleach) בו מסירים את גבישי הלידי הכסף, ונותרים שינויי עובי בהולוגרמה.

הולוגרמת בליעה – הולוגרמת אמפליטודה (משרעת)

הולוגרמת אמפליטודה היא הולוגרמה הנוצרת בחומר שצפיפותו משתנה כתוצאה מהחשיפה.

כאשר מאירים את ההולוגרמה בקרן הייחוס לצורך שיחזור, חלק האור שאינו נבלע בחומר עובר עקיפה ויוצר את התמונה.

האינפורמציה נרשמת בהולוגרמה כשינוי בהעברת האור.

שלבי הפיתוח של פילם הצילום הם פשוטים:

פיתוח וקיבוע.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"