הולוגרמת החזרה

הולוגרמת החזרה – נקראת גם הולוגרמת ליפמן (Lippman).

האור המשמש לשחזור ההולוגרמה מגיע מאותו צד של ההולוגרמה בו נמצא הצופה.

הולוגרמות אלו ניתן לשחזר תוך שימוש באור לבן (נקודתי) והתמונה מתקבלת בצבע שונה עבור זוויות הסתכלות שונות (ראה הולוגרמות באור לבן).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"