הולוגרמת פאזה (מופע)

בשלב הפיתוח הנוסף מכניסים את פילם הצילום לאחר הפיתוח והקיבוע לתוך תמיסה ההופכת את הכסף המתכתי למלח כסף בלתי מסיס. מלח זה שקוף לאור, ומקדם השבירה שלו גדול ממקדם השבירה של הג'לטין שסביבו.

דוגמאות לכך הן:

AgCl, AgBr, AgI

לאור העובר דרך הולוגרמה מסוג זה נוצרים הפרשי מופע הפרופורציוניים לעובי המקומי של מלחי הכסף.

אלומת הייחוס המשמשת לשיחזור עוברת מודולציה של המופע כתוצאה מאינטראקציה עם עוביים שונים בנקודות שונות.

הולוגרמת פאזה יוצרת תמונות בהירות יותר מכיוון שמעט מאוד מהאור נבלע בהולוגרמה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"