הולוגרמת העברה

בזמן שיחזור ההולוגרמה האור המשחזר נמצא בצד אחד של ההולוגרמה, ואילו הצופה נמצא בצידה השני.

הצופה מתבונן בדמות מדומה הנמצאת באותו צד בו נמצא מקור האור המשחזר.

האור המשחזר עובר דרך ההולוגרמה (ומכאן שמה) ויוצר את התמונה.

בזמן צילום ההולוגרמה מגיעות גם אלומת הגוף וגם אלומת הייחוס מאותו כיוון אל פילם הצילום.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"