הולוגרמת החזרה

העובדה שבהולוגרמת נפח נוסף ממד שלישי (עומק) לתווך הקלטת ההולוגרמה, מאפשרת את הצפייה בתמונה גם תוך שימוש באור מוחזר (כפי שאנו צופים בתמונה רגילה).

לעומת זאת בהולוגרמה דקה ניתן לצפות רק באור מועבר!

לצורך כך יש להשתמש בזמן צילום ההולוגרמה באלומת ייחוס הבאה מצד אחד של הפילם, ואלומת גוף הנופלת על הפילם מצידו השני (ראה איור 10.9a).

הולוגרמת החזרה, צילום עם לייזר

איור 10.9a: הולוגרמת החזרה, צילום עם לייזר.

הולוגרמה מסוג זה ניתן לתלות על הקיר ולהאיר לצורך צפייה במנורה רגילה.

הצופה נמצא באותו צד של ההארה כפי שניתן לראות באיור 10.9b.

הולוגרמת החזרה, שיחזור באור לבן

איור 10.9b: הולוגרמת החזרה, שיחזור באור לבן.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"