חישוב עם מגיב מגביל

התגובה בין הלוגן ליוני הלוגן, היא תגובת חמצון-חיזור, אשר יוצאת לפועל רק כאשר ההלוגן הוא יסוד אלקטרושלילי יותר מהיסוד שמרכיב את יון ההלוגן.
כאשר נתונות כמויות קצובות מההלוגן מיוני ההלוגן, יש לחשב את מספר המולים שיש מכל אחד מהם, ולבדוק מיהו המגיב שנמצא בעודף מביניהם ומיהו המגיב שכמותו מוגבלת (מגיב מגביל) אשר יקבע את כמויות התוצרים
שיווצרו בתגובה.
שימו לב!
בחלק זה תתבקשו לחשב מספר מולים של יונים מומסים בתמיסה
מימית. ניתן ללמוד איך לבצע חישובים כאלה בחלק ריכוזי תמיסות.

הפנייה לחלופה נגישה