חישובים שונים

בתגובת אלקטרוליזה של מלח מותך, המגיב הוא מלח במצב נוזלי המתפרק ליסודות המרכיבים אותו במצבם הטבעי.
מלח מותך, הוא נוזל שבו נמצאים יונים חיוביים ושליליים בתנועה מתמדת.
כאשר מספקים זרם חשמלי לנוזל כזה, היונים שבתמיסה מאולצים לעבור תגובת חמצון-חיזור לקבלת היסודות המתאימים.
מטען של אלקטרון בודד הוא C) 1.6×10-19C הוא הסימול ליחידה קולון המודדת מטען).
לכן, ניתן יהיה לחשב כמה אלקטרונים עברו בתנאי זרם מסוימים מתוך חישוב כמות המטען.
את כמות המטען שעברה בתגובת החמצון-חיזור כתוצאה מהספקת המתח למלח המותך ניתן לחשב מתוך המשוואה: q = I × t
כאשר:
q = כמות המטען הנמדדת בקולון (C).
I = עוצמת הזרם הנמדדת באמפר (A).
t = זמן הנמדד בשניות (sec).

הפנייה לחלופה נגישה