חישובים פשוטים

מתוך ניסוח מאוזן של תגובת שריפה, ניתן לדעת מהו יחס המולים בין החומר
האורגני הנשרף לגז החמצן הנדרש לשריפה. כמו כן, כמה מולים בהתאמה
יתקבלו בתוצרי השריפה שהם מים ופחמן דו-חמצני.
מתוך חישוב מספר המולים ושימוש במסה המולרית, ניתן לחשב את המסות של
החומרים המשתתפים בתגובה.

הפנייה לחלופה נגישה