ריכוז מולרי של תמיסה 

הריכוז המולרי של תמיסה ניתן לחישוב מתוך היחס בין מספר המולים של המומס לנפח התמיסה בליטרים. נסמן את הריכוז המולרי ב-M ונקבל: נוסחא: m=n/v
כאשר n הוא מספר המולים של מומס ו-V נפח התמיסה בליטרים.
בפרק זה נסמן: L = ליטר, ml = מ"ל, gr = גרם,
M = מול לליטר, mol = מולים
n = מספר מולים     m = מסה     V = נפח התמיסה

הפנייה לחלופה נגישה