קביעת נוסחה אמפירית של תרכובת יוניות

חומר יוני מורכב מיונים חיוביים ושליליים, היוצרים יחד מבנה אינסופי-
הסריג היוני. נוסחת החומר היוני היא היחס בין מספר היונים
החיוביים לשליליים בסריג היוני, וזאת בעצם הנוסחה האמפירית.

הפנייה לחלופה נגישה