חישוב מולים ומסה מולרית של תרכובות

שימו לב!
המסה המולרית של תרכובת מחושבת כסכום המסות המולריות של היסודות המרכיבים אותה.
שקילה של תרכובת מהווה אמצעי ל"ספירת" מולקולות. אנו נעזרים במסה המולרית של התרכובת על מנת לדעת כמה מולים או כמה חלקיקים יש בידנו.

הפנייה לחלופה נגישה