קביעת נוסחה אמפירית מנתוני אחוזי מסה

מנתוני אחוזי מסה ניתן לעבור למסות של היסודות ואז לחשב את יחס המולים של אטומים ע"י חלוקה של מסת היסוד במסה המולרית של אטומי היסוד.

הפנייה לחלופה נגישה