מהי נוסחה אמפירית (דוגמת היכרות)

הנוסחה האמפירית של תרכובת נותנת את יחסי המולים השלמים הקטנים ביותר של אטומי היסודות המרכיבים את התרכובת.
מנתוני מסה ניתן לחשב יחס מולים של אטומים ע"י חלוקה של מסת היסוד במסה המולרית של אטומי היסוד.
בפרק זה נסמן: gr=גרם, mol=מולים

דוגמת היכרות:

נתון שהנוסחה האמפירית של חומר נעלם היא CH2 מהי הנוסחה המולקולרית שלו?

פתרון:

מתוך נתוני הנוסחה האמפירית ניתן להסיק שהיחס בין מספר אטומי מימן ופחמן במולקולה הוא 1:2,שני אטומי מימן על כל אטום פחמן.
אבל לא ניתן לקבוע את הנוסחה המולקולרית של החומר.

    למשל: הנוסחה האמפירית של התרכובת אתילן C2Hהיא CH2.

 

וגם הנוסחה האמפירית של התרכובת פרופילן C3Hהיא CH2.

נוהגים להדגיש את העובדה שמדובר בנוסחה אמפירית ע"י כתיבתה כ- n פעמים, כאשר n הוא מספר שלם לא ידוע. לכן, הנוסחה האמפירית של החומר הנעלם היא CH2)n)