קביעת נוסחה אמפירית מנתוני מסה

מנתוני מסה ניתן לחשב יחס מולים של אטומים ע"י חלוקה של מסת היסוד במסה המולרית של אטומי היסוד.
בפרק זה נסמן: gr=גרם, mol=מולים

הפנייה לחלופה נגישה