חישוב מולים ומספר אבוגדרו

המול הוא כמות המכילה מספר אבוגדרו של פריטים.
מספר אבוגדרו – מספר טהור וגודלו  10²³×6.02. לצורך רוב החישובים מסתפקים בקרוב של 10²³×6.
בדומה ליחידות מניה אחרות, כמו תריסר המשמש למניה של תבניות ביצים למשל, או רבבה המשמשת למניה של אלפים, יחידת המול משמשת למניה של מספר גדול מאוד של פריטים.
לפיכך, המול היא היחידה באמצעותה הכימאי "סופר" את החלקיקים במדגם חומר בעל מסה נתונה.
ניתן גם להגדיר מול אטומים, מול מולקולות, מול אלקטרונים או מול פוטונים וגם מול גרגירי חול או מול שקלים.

הפנייה לחלופה נגישה

 

מעבר לתצוגת מסך מלא