מיהול תמיסות

בתהליך המיהול, מוסיפים ממס לתמיסה ללא שינוי מספר המולים של המומס. ככל שמוסיפים יותר ממס, ריכוז התמיסה קטן.
לפני המיהול, נוכל לחשב את מספר המולים של המומס מהמכפלה:
n = M1 × V1 כאשר M1 הוא ריכוז התמיסה לפני המיהול ו-V1 הוא נפח התמיסה לפני המיהול.
לאחר המיהול, נוכל לחשב את מספר המולים של המומס מהמכפלה:
n = M2 × V2 כאשר M2 הוא ריכוז התמיסה אחרי המיהול
ו-V2 הוא נפח התמיסה אחרי המיהול. מכיוון שמספר המולים של המומס לא משתנה עקב המיהול, ניתן להשוות את מספר המולים לפני ואחרי המיהול ולקבל:
M1 × V1 = M2 × V2 לנוסחה זו נהוג לקרוא נוסחת המיהולים.
בפרק זה נסמן:

L=ליטר, ml=מ"ל, gr=גרם,
M=מול לליטר, mol=מולים
n=מספר מולים, m=מסה, V=נפח התמיסה

הפנייה לחלופה נגישה