אפקט יון משותף

בחלק זה של הפעילות אנו נעסוק בערבוב של תמיסות, ללא תגובה כימית בין מרכיבי התמיסות.
אם התמיסות המתערבבות לא מכילות יונים זהים, אז ניתן להתייחס לערבוב כאל תהליך של מיהול לגבי כל היונים המומסים בתמיסות.
במקרה ושתי התמיסות המתערבבות מכילות יונים זהים, מתרחש אפקט יון משותף – היון המשותף הוא היון הנמצא בכל אחת מהתמיסות, לפני הערבוב.
בשאלות מסוג זה, צריך לחשב את מספר המולים של היון המשותף בכל אחת מהתמיסות לפני הערבוב, ואז לחשב את הריכוז בתמיסה החדשה מהיחס בין מספר המולים לנפח התמיסה החדשה.

הפנייה לחלופה נגישה