חישובים פשוטים

מתוך ניסוח מאוזן של תגובה כימית, ניתן לחשב את מספר המולים המשתתפים בתגובה כימית מסוימת: כמה מול של מגיבים הגיבו וכמה מול של תוצרים נוצרו.
מתוך חישוב מספר המולים ושימוש במסה המולרית, ניתן לחשב את המסות של החומרים המשתתפים בתגובה.
בפרק זה נסמן: gr=גרם, mol=מולים
n=מספר מולים, m=מסה

הפנייה לחלופה נגישה