חישוב מולים ומסה מולרית של יסודות

מסה מולרית היא המסה של כמות חומר המכילה מספר אבוגדרו של חלקיקים זהים (אטומים או מולקולות).
מכאן שמסה מולרית היא מסה של מול חומר.
במערכה המחזורית, ליד כל יסוד, מופיעה המסה המולרית של מול אטומי יסוד.
שקילה של חומרים מהווה אמצעי ל"ספירת" מולקולות ואטומים – אנו נעזרים במסה המולרית של החומר על מנת לדעת כמה מולים או כמה אטומים יש בידנו.
בפרק זה נסמן: gr=גרם, mol=מולים

הפנייה לחלופה נגישה

מעבר לתצוגת מסך מלא