9.4 יישומים בחיי יום יום

הלייזר בבית:

9.4.1 תקליטור – איחסון אופטי של אינפורמציה

הקדמה

משחר ההיסטוריה מחפש האדם אמצעים לאגירת המידע שהוא צובר, מתוך מטרה להנחילו לדור ההמשך.

תחילה היו אלו שוכני המערות אשר חקקו באבן את ציורי הקיר המפורסמים המתארים את חיי הצייד של האדם הקדמון.

אחר כך הומצאו לפי הסדר: לוחות החרס, מגילות הקלף, הנייר הכתוב, הדפוס.

לבסוף אמצעי האיחסון המגנטיים: טייפ-רקורדר (רשם קול), סרטי מחשב של מחשבים גדולים, ודיסקטים (תקליטונים) המשמשים לאיחסון המידע במחשבים אישיים.

אנו נתמקד בשיטת האיחסון האופטית המשתמשת בלייזר כאמצעי לכתיבה של המידע על התקליטור, וקריאתו ממנו.

ככל שמתפתחת האנושות, גדלה כמות המידע בקצב מסחרר, ודרישות המקום מכתיבות אמצעי איחסון מידע יעילים יותר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"