עקרונות כרומוזומליים

הנה סיכום של מספר עקרונות חשובים הקשורים בכרומוזומים בהם דנו בפעילות זו:

  1. DNA הוא מולקולת פולימר ארוכה. מספר מולקולות הפולימר הללו נגלות לעין כאשר מולקולות ה-DNA נדחסות לצורה של כרומוזום.
  2. באדם ישנם 46 כרומוזומים, 23 סוגים ושני נציגים מכל סוג.
  3. במיוזה חל אירוע הכפלה של מס' הכרומוזומים אך בעקבותיו מתבצעות שתי חלוקות עוקבות. התוצאה בגמטות הזכר היא קבלת 4 תאים שמספר הכרומוזומים בהם הוא כמחצית ממס' הכרומוזומים בתא המקורי. בגמטות נקביות מתקבל תא אחד בעקבות חלוקת מיוזה.
  4. ההרכב הכרומוזומלי של כל אחד מ-4 התאים שהתקבלו בחלוקת מיוזה דומה אך לא זהה. בשל תהליך השחלוף מגוון האפשרויות לקבלת סוגי תאים שנבעו מחלוקת מיוזה הוא רב.
  5. ממיוזה היא חלוקת גרעין המתרחשת בהתפתחות הגמטות, להבדיל ממיטוזה שהיא חלוקת גרעין המתרחשת בתאי גוף.
  6. בכל תאי הגוף מוצאים מערכת כרומוזומים זהה (שנובעת מחלוקת המיטוזה), למעט בתאי הרבייה (שם חלות חלוקות מיוזה).
  7. בגמטות של יצור איקריוטי רב-תאי ישנה מחצית מכמות הכרומוזומים המצויה בתאי הגוף של אותו היצור. מחצית זו מייצגת אחד מכל זוג כרומוזומים.
  8. המספר ההפלואידי של הכרומוזומים באדם הוא 23, המספר הדיפלואידי באדם הוא 46.
  9. ההבדל במספר הכרומוזומים בין תאי הרבייה ובין שאר תאי הגוף הכרחי לשמירה מדור לדור על מספר כרומוזומים קבוע בתאי הגוף של המין(species).