מה ראינו?

  • מיוזה ורבייה מינית של בעלי חיים יוצרים גיוון גנטי.
  • כאשר תא דיפלואידי מתחלק ליצירת גמטות באמצעות מיוזה, כל אחד מארבעת התאים שנוצרים יהיה ייחודי מבחינה גנטית. ייחודיות זו נובעת בחלקה מהמיון האקראי של הכרומוזומים במיוזה. התא שנוצר יכול להכיל כרומוזום הומולוגי שמקורו באב או באם בצורה אקראית מכל אחד מזוגות הכרומוזומים. בנוסף הגיוון הגנטי הוא תוצאה של הצירופים הייחודיים של כרומוזומים שנוצרים במהלך אירועי השחלוף.

הביטו בתמונה (המוכרת לכם מספרה של יהודית עתידיה "גנטיקה") וכתבו לתמונה משפט הסבר מסכם אגב שימוש במושגים אלה: דיפלואיד, הפלואיד, גמטה, זיגוטה, כרומוזומים אוטוזומיים, כרומוזומי זוויג.

 

גנטיקה

ז.י. בהשראת הספר : 'גנטיקה', מאת יהודית עתידיה, בהוצאת האונ' העברית ירושלים, ובהסכמתה

ענו על השאלות הבאות וסכמו את שלמדתם:

  1. כתבו כיצד האירועים המרכזיים במיוזה מובילים לירידה בכמות המידע הגנטי בגמטות?
  2. כמה גמטות יוצר תא אחד בחלוקת מיוזה?
  3. צרו טבלה מרכזת של השלבים שעובר כרומוזום אחד במהלך מיוזה.

מה בין מיטוזה למיוזה
ישנם שני הבדלים חשובים בין חלוקות תאים המתחלקים במיטוזה לבין חלוקות תאים המתחלקים במיוזה:

  • תוצרי המיטוזה הם תאים דיפלואידים בעוד שתוצרי המיוזה הם תאים הפלואידים.
  • תוצרי המיטוזה שווים מבחינה גנטית בעוד שתוצרי המיוזה שונים מבחינה גנטית.

 

לפניכם טבלה שבה נערכת השוואה בין מיטוזה לבין מיוזה. בחנו את עצמכם. השלימו את החסר בשורות הטבלה.

 השוואה בין מיטוזה למיוזה
מיטוזה מיוזה
מיקום רק באשכים ובשחלות
תוצרים תאים סומטים דיפלואידים
הכפלת ה-DNA וחלוקת הגרעין הכפלה אחת לפני כל חלוקה
זיווג הומולוגים יש (במיוזה הראשונה)
שחלוף (רקומבינציה) לרוב לפחות פעם אחת בכל זרע של הכרומוזום
היחס בין תאי הבת באופן כללי זהים

 

לחצו כאן לפתרון

 

אתר נחמד לתרגול השלבים החלים במיוזה:
http://www.biologyinmotion.com/cell_division/index.html

אתר לסקירת האירועים המדעיים שהובילו להבנת תהליך המיוזה:
http://www.dnaftb.org/dnaftb/concept_8/con8ani.swf