משימות – דור העתיד

כל החתולים נראים כחתולים, אך עדיין גור חתולים אינו זהה להוריו.
גם באדם המצב דומה: בילד שנולד ניתן למצוא שילוב תכונות שמקורן הן מהאם והן מהאב.
ביצורים המתרבים ברבייה זוויגית קיים מנגנון המאפשר שמירה על מספר כרומוזומים אחיד בכל תאי הגוף של אותו המין (Species).
מנגנון זה מתאפשר הודות לחלוקת הפחתה, הקרויה מיוזה, ביצירת תאי הזוויג.

איזו אחידות נשמרת בקרב בני אותו מין?
מהן האפשרויות לטעויות באיחוי תאי הזוויג או בהכפלתם?
מהו קריוטיפ? מהן מחלות תורשתיות?

בסוגיות אלה עוסק מחקר זה.

תמונות של תא מדו-חיים בשלבים שונים של חלוקת מיוזה, שעובדו לסרט באמצעות תוכנת Morph

זכויות יוצרים:
A. Malcolm Campbell, Ph.D. Associate Professor of Biology, Davidson College; Director of GCAT (www.bio.davidson.edu/GCAT)

Powered by elearningfreak.com

לקובץ Word מונגש של השאלות