מחזור התא

מחזור התא

מחזור התא הוא רצף ההתרחשויות המתחילות עם היווצרותו של תא ונמשכות עד להתחלקותו לשני תאי בת. התוצאה של חלוקת תא היא שני תאי בת. מחזור התא מורכב משני שלבים עיקריים: האחד (אינטרפאזה – שלבי G1, S, ו-G2 יחדיו) שבו לא נצפים מבעד למיקרוסקופ שינויים בגרעין התא, והשני (מיטוזה) שבו ניתן לצפות מבעד למיקרוסקופ בשינויים שבסופם מתקבלים שני תאי הבת (ראו תמונת חלוקת תא). קיימת אפשרות שכל אחד מתאי הבת יעבור מחזור תא מלא, ואז ייווצרו עוד שני תאי בת ממנו או מחזור תא חלקי שבו יוקפא המשך המחזור המוביל לחלוקה, ובמקומו יוכל התא להתמחות בפעילות ייחודית.

חלוקת תא: מתא אם לשושלות של תאים

חלוקת תא: מתא אם לשושלות של תאים

כל תא מתאי רקמה המכילה תאים שמתחלקים מתחלק באופן הבא: תא מוצא, הקרוי "תא אם", גדל בנפחו וחלים בו תהליכים מקדימים לקראת אירוע החלוקה (למשל: הכפלת החומר התורשתי). לאחר שהושלמו תהליכים אלה חלה חלוקתו לשני תאים. כל אחד משני התאים שמתקבלים עקב החלוקה מכונה "תא בת", ולמעשה תאי הבת דומים האחד לשני מבחינת הרכבם ומבחינת תכולת החומר הגנטי המצוי בתוכם, וכמוכן דומים לתא האם. קיימות חלוקות ייחודיות שבהם לא נשמר דמיון זה (למשל: חלוקת מיוזה).

החוקרים מחלקים כל אחד משלבי מחזור התא לאירועים נבדלים ומכנים אותם בשמות מיוחדים. אבחנה זו היא מלאכותית בלבד, ולמעשה אירועי מחזור התא נמשכים זה אחר זה ברציפות, על אף שהשינויים החלים בתוך התא אינם גלויים לעין המתבונן.