עקרונות כרומוזומליים

הנה סיכום של מספר עקרונות חשובים הקשורים בכרומוזומים בהם דנו בפעילות זו:

  1. DNA היא מולקולת פולימר ארוכה. מספר מולקולות הפולימר הללו נגלות לעין כאשר מולקולות ה-DNA נדחסות לצורה של כרומוזום.
  2. באדם ישנם 46 כרומוזומים, 23 סוגים ושני נציגים מכל סוג.
  3. ה-DNA נדחס לצורה של כרומוזומים רק לקראת חלוקת הגרעין. ביתר השלבים בחיי התא הכרומטין רפוי ביחס לצורת הכרומוזום, עובדה המאפשרת את תהליכי התעתוק והבקרה על גנים.
  4. משך חיי תא נע בין 30-24 שעות, מתוכם רק כשעה מוקדשת לאירוע החלוקה.
  5. מיטוזה היא חלוקת גרעין המתרחשת בתאי גוף, להבדיל ממיוזה שהיא חלוקת גרעין המתרחשת בהתפתחות הגמטות.
  6. במיטוזה חלה הכפלה אחת של מס' הכרומוזומים וחלוקה אחת לשני תאים. התוצאה היא קבלת שני תאים הזהים לתא המקורי מבחינת מס' הכרומוזומים שבהם.
  7. לכל תאי הגוף מערכת כרומוזומים זהה (שנובעת מחלוקת המיטוזה), למעט תאי הרבייה (שם חלות חלוקות מיוזה).
  8. המספר ההפלואידי של הכרומוזומים באדם הוא 23, המספר הדיפלואידי באדם הוא 46.