מה ראינו

במהלך חיי תא מתחלק מתקיימים מספר שלבים. שלב גידול G1, שלב S שבו מתרחשת הכפלת ה-DNA, שלב גידול שני G2 ושלב M, מיטוזה. שלושת השלבים הראשונים שצוינו, משכם ארוך ביחס לשלב המיטוזה המתרחש במהירות (שעה עד שעה וחצי ביחס ל-30-24 שעות).

לצורך קבלת שיווין מבחינת החומר התורשתי בתום חלוקת תא, צריכה להתרחש הכפלה מדויקת של תכולת ה-DNA בתא. ההכפלה מתבצעת לפני החלוקה לשניים, וכמו כן בין ההכפלה לבין שלב החלוקה (M) מתרחש שלב נוסף הקרוי G2 שבו מתרחשת בקרה על התקדמות מחזור התא מבחינת תנאים חיצוניים ומצב הכפלת ה- DNA. בשלב זה נבדק אם כל החומר התורשתי הוכפל עד תום ואם ניתן להמשיך לשלב הבא במחזור.

שלבי מחזור התא

חשוב לזכור: התארגנות ה-DNA לכרומוזומים מתרחשת לפני היעלמות מעטפת הגרעין, ופרישת הכרומוזומים בגרעינים החדשים מתבצעת רק לאחר בניית מעטפות הגרעין מחדש.

 

מה בין מיטוזה למיוזה

ישנם שני הבדלים חשובים בין חלוקות תאים המתחלקים במיטוזה לבין חלוקות תאים המתחלקים במיוזה:

  • תוצרי המיטוזה הם תאים דיפלואידים בעוד שתוצרי המיוזה הם תאים הפלואידים.
  • תוצרי המיטוזה שווים מבחינה גנטית בעוד שתוצרי המיוזה שונים מבחינה גנטית.

לפניכם טבלה שבה נערכת השוואה בין מיטוזה לבין מיוזה.

לחצו כאן לחלופה נגישה לפעילות

Powered by elearningfreak.com