מדוע תא מתחלק?

מה המשמעות של חלוקה ביצור חד-תאי ויצור רב-תאי?

ביצור חד-תאי מדובר למעשה בהישרדותו. ביצור הרב תאי אפשר לבחון שני מצבים: ילדות ובגרות. בילדות מדובר על תהליך גדילה של הגוף, התפתחות של כל הרקמות והאיברים. בבגרות מדובר בתחזוקה של הגוף, בהחלפה של תאים מזדקנים או של תאים מתים בתאים חדשים.
לפניכם סרטים של חלוקות תאים מיצור רב-תאי.

הביטו בהם ורשמו שאלות שנראות לכם חשובות למחקר בנושא חלוקת התא.

הביטו בסרטים והתייחסו לשאלות הרשומות מתחת לכל סרט.

להורדת גרסה נגישה לשאלות

Powered by elearningfreak.com


Powered by elearningfreak.com