הבקרה על התקדמות מחזור התא

התיאום המדויק של השלבים במחזור התא חיוני לחייהם של כל היצורים. השלבים חייבים להיות בסדר הנכון וכל שלב חייב להסתיים לפני שהשלב הבא יתחיל. טעויות בתיאום יכולות להוביל לשינויים בכרומוזומים. כרומוזומים שלמים או חלקי כרומוזומים יכולים להיהרס, הכרומוזומים יכולים להתארגן או להתפלג בצורה לא אחידה בין שני תאי הבת.

שינויים מסוג זה נראים לרוב בתאים סרטניים. (מספר כרומוזומים שגוי).

חוקרים במדעי הטבע ורופאים מייחסים משמעות רבה להבנת מנגנון הבקרה על מחזור התא. זוכי פרס נובל לרפואה ולפיזיולוגיה בשנת 2001 גילו גילויים משמעותיים שתרמו להבנת הבקרה של המעבר בין השלבים השונים של מחזור התא (ראה פרס נובל).

מהי גדילה?

נניח שהתבקשתם לעצור ולהגדיר מהי גדילה תוך התבססות על מה שאתה כבר יודעים. סביר שתאמרו משפט המכיל את העובדה שלפיה גדילה-משמעה "להיעשות גדול יותר". מדען היה טוען כי זאת הגדרה נכונה אך לוקה בחסר. לטענתו, גדילה היא עלייה בלתי הפיכה בגודל (בניגוד למתיחה שבעקבותיה ישנה חזרה לגודל המקורי). קיימת אפשרות שהוא יאמר שגדילה בדרך כלל מתלווה לעלייה במשקל עם עלייה בכמות החומר החי שממנו היצור מורכב. כך שגדילה היא עניין כמותי, הניתן למדידה בסרגל ומאזניים.

מהי התפתחות?

האם התפתחות היא כמו גדילה או גדילה כבר כוללת בתוכה את ההתפתחות?
ברור שגדילה והתפתחות קשורות זו לזו מאחר ששתיהן קשורות לחייו של יצור. התפתחות יכולה להיות מאובחנת ומתוארת, אך קשה יותר למדוד אותה. ניתן לתאר את השינוי הפנימי והחיצוני בהתפתחות כשינוי בצורה בגודל ובמיקום היחסי של חלקי גוף בשלבים השונים של חייו של היצור. התפתחות כוללת בתוכה את התארגנותם והשתלבותם של החלקים השונים של היצור ובניית הגוף השלם.