מיוזה שניה

קל לזכור מה תהיה נקודת המוצא של כל אחד מתאי הבת בחלוקת המיוזה השנייה, בשל העובדה שבמיוזה מתבצעת הכפלה אחת של כל ה-DNA, ולאחריה שתי חלוקות עוקבות.

התבוננו באנימציה שלפניכם. הבהירו לעצמכם מה מתחולל בכל אחד מהשלבים בתהליך.

ענו על השאלה: מה בין המיוזה השנייה לבין תהליך המיטוזה (מבחינת מספר כרומוזומים, כרומטידות, מספר הפלואידי ומספר דיפלואידי)?

רמז- ענו על השאלה: כמה כרומוזומים היו בגרעין התא לפני החלוקה השנייה של המיוזה לעומת מספרם לפני חלוקת המיטוזה?

meiosis-heb2

זכויות יוצרים: The animation is reproduced with permission, © Rothamsted Research Limited, 2004.
It was originally distributed from http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/notebook.courses/guide

למעשה המיוזה השנייה דומה מאוד למיטוזה מלבד העובדה שמשתתפים בה 23 ולא 46 כרומוזומים. כל כרומוזום בנוי משתי כרומטידות, אך קיים הבדל עקרוני בין שני התהליכים. הכרומטידות האחיות במיטוזה הן למעשה עותק זו של זו, ולכן הן זהות מבחינה גנטית. בעוד ששני עותקי הכרומוזומים בחלוקת המיוזה השנייה שונים מבחינה גנטית זה מזה, בשל תהליך השחלוף שחל בחלוקת המיוזה הראשונה.

בתום החלוקה השנייה בכל אחד מתאי הבת יש כרומטידה אחת מכל אחד מהכרומוזומים ההומולוגיים.