דוגמא: פיזור חום בלייזר בהספק גבוה

כאשר רוצים להפיק מהלייזר הספקים של מאות ואלפי וואטים, קיימת בעיה קשה של סילוק החום כאשר הלייזר אינו יעיל (כל האנרגיה שאינה מופקת כקרינת לייזר נדרשת, מופיעה במערכת בצורת חום אותו חייבים לפנות מהמערכת).

לדוגמא, בלייזר CO2 רציף, בהספק של 100 וואט, הפועל בנצילות של 10%, יש לפזר מהמערכת הספק חום של 900 וואט!!

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"