דוגמא: פיזור חום בלייזר בהספק נמוך

נתון לייזר בהספק נמוך כמו הליום – נאון, אשר נצילותו 0.1%.

מפיקים מהלייזר הספק של 1 מיליוואט.

חשב את כמות החום הנוצרת בלייזר בשניה.

פיתרון הדוגמא:

נצילות הלייזר = יחס בין ההספק המופק מהלייזר להספק המושקע בלייזר.

מכאן שהספק מושקע שווה להספק מופק מחולק בנצילות.

נציב מספרים:

10-3 [W]/0.001 = 1 [W]

כמות האנרגיה המתבזבזת בצורת חום היא: 1 וואט, וזו כמות חום שקל להיפטר ממנה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"