איפיון הקרינה הנפלטת מהלייזר

אנרגיה של קרינה מקובל לתאר באמצעות גדלים שונים עבור לייזר רציף ועבור לייזר פולסי.

עבור לייזר רציף (CW) – מסתפקים בדרך כלל בציון הספק הלייזר (P):

P=\frac{E}{\triangle t}

הספק = אנרגיה ביחידת זמן.

ציון האנרגיה בלבד אינו מספיק, מכיוון שניתן להעביר אותה כמות של אנרגיה כאשר משתמשים בהספק גבוה לפרק זמן קצר, או בהספק נמוך לפרק זמן ארוך.

עבור לייזר פולסי – מתייחסים בדרך כלל לפרמטרים המאפיינים את הפולס עצמו ולא מסתפקים בהספק הממוצע.

פרמטרים מקובלים הם:

א. אנרגיה לכל פולס (Ep).

ב. משך הפולס (Δt), הנקרא גם רוחב הפולס.

ג. מספר הפולסים בשניה (PPS = Pulses Per Second), מתייחסים לגודל זה כאל תדירות הפולסים.

מדידת פולס הקרינה האלקטרומגנטית מלייזר – מבוצעת ע"י בליעת הקרינה בחומר (הגלאי), ומדידת השינוי הנוצר כתוצאה מבליעה זו בתכונותיו הפיזיקליות של החומר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"