קרינה אלקטרומגנטית כפונקציה של הזמן

כאשר מתארים את ההספק כפונקציה של הזמן בגרף (לדוגמא באיור 7.1), ניתן למצוא את סך כל האנרגיה הנפלטת בפרק זמן מסוים על פי חישוב השטח מתחת לגרף (אינטגרל מסוים).

עקומות הספק כפונקציה של הזמן

איור 7.1: עקומות הספק כפונקציה של הזמן

הקרינה מלייזר יכולה להיפלט בצורה רציפה (כמו בלייזר הליום – נאון), או בצורת פולסים.

פולס קרינה מלייזר יכול להיות ארוך (מסדר גודל של חלקי שניה), או קצר מאוד (מסדר גודל של 10-14 שניות).

פולס קרינת לייזר יכול להופיע כפולס בודד, או כפולסים מחזוריים, כאשר קצב הופעת הפולסים יכול להגיע למיליוני פולסים בשניה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"