דוגמא 7.1: חישוב הספק קרינה

בהנחה שהספק הקרינה הנפלט מלייזר רובי במשך פולס הוא קבוע (קירוב של פולס ריבועי), מהו ההספק הנפלט אם נפלטת אנרגיה של 1 ג'אול במשך 0.5 מילישניה?

פתרון דוגמא 7.1:

הספק הקרינה הנפלטת:

P = E/Δt = 1[J]/0.5 [msec] = 2*103 [J/sec] = 2 [kW]

דוגמא 7.2: חישוב אנרגיה כוללת נפלטת

חשב את האנרגיה הכוללת הנפלטת ע"י לייזר הליום -נאון שהספקו 1 מיליוואט, במשך 10 דקות של פעולה רציפה.

פתרון דוגמא 7.2:

אנרגיית הקרינה:

E = P*Δt = 1 [mW]*10 [min] = 10-3 [J/sec]*10*60 [sec] = 0.6 [J]

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"