קרינת הלייזר מאופיינת ע"י התכונות הבאות

 1. אורך גל (λ).
 2. רוחב קו ספקטראלי (∨Δ).
 3. הצורה בה נפלטת הקרינה מהלייזר: קרינה רציפה, או פולסים לסוגיהם השונים.
 4. אנרגיה (E) הנפלטת מהלייזר בצורת קרינה אלקטרומגנטית.
  לאנרגיה זו שני פרמטרים חשובים:
  הספק קרינה נפלטת.
  משך זמן פליטת הקרינה.
 5. קוטר האלומה ביציאה מהלייזר.
 6. ההתפלגות של אנרגיית הקרינה בחתך רוחב של האלומה – אופני התנודה הרוחביים.
 7. התבדרות אלומת הקרינה הנפלטת מהלייזר.
 8. מספר אופני התנודה האורכיים הנפלטים מהלייזר ועוצמותיהם היחסיות.
 9. אורך קוהרנטיות – חשוב רק עבור יישומים מיוחדים כגון התאבכות והולוגרפיה (מפורט בפרק 10).
 10. קיטוב אלומת הקרינה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"