נצילות הלייזר

אחת התכונות החשובות של לייזר היא כמות האנרגיה האלקטרומגנטית הנפלטת מהלייזר ביחידת זמן.

אנרגיה ביחידת זמן היא הספק.

כדי להפיק אנרגיה מהלייזר, יש להשקיע בו אנרגיה.

היחס בין כמות האנרגיה המופקת מהלייזר, לבין כמות האנרגיה המושקעת בלייזר, מוגדר כנצילות הכוללת של הלייזר, ומקובל לבטא נצילות זו באחוזים.

נצילות הלייזר מוגדרת כיחס בין ההספק המופק מהלייזר (בצורת קרינה אלקטרומגנטית), לעומת ההספק המושקע בלייזר (בדרך כלל חשמלי).

רוב סוגי הלייזר הם מתקנים שנצילותם נמוכה, עד חלקי אחוז (!).

נושא נצילות הלייזר בא לידי ביטוי בעיקר בלייזרים רבי עוצמה.

ניתן להבין זאת מהדוגמאות הבאות:

  • פיזור חום בלייזר בהספק נמוך.
  • פיזור חום בלייזר בהספק גבוה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"