תקציר עקרון הפעולה של מכשיר הפקסימיליה

המכשיר המשדר:

סורק את דף הנייר, שורה אחר שורה.

המידע שעל הנייר מתורגם למידע דיגיטלי, בצורה הבאה:

במקום בו יש דיו על הנייר, נאגר הסימן "1", ובמקום בו אין דיו על הנייר (לבן), נאגר הסימן "0".

במכשיר הקולט:

נקלטים הסימנים הדיגיטליים מהמכשיר המשדר. כל סימן "1" מתורגם במכשיר למתח חשמלי "1", המושך אל הנייר (על התוף) חלקיקים טעונים חשמלית של אבקת צבע. במקום בו התקבל אות "0", לא יווצר מטען חשמלי, ולכן יישאר הנייר לבן.

כדי ליצור תמונה באיכות טובה, כל סנטימטר בשורה מתורגם ליותר מ 100 סימנים בינריים ("1" או "0").

בדוגמא הבאה ניתן לראות בצורה ציורית כיצד תמונה עוברת שורה אחר שורה:

באיור 1 מופיע סליל חוטים מגולגל, ועליו איור (מעגלים קונצנטריים). מתחתיו מופיע סליל בקוטר זהה ריק מחוטים. נתייחס לסליל עם האיור כיחידת המשדר, ולסליל הריק כיחידת המקלט.

 סליל חוטים מגולגל

באיור 2 רואים כיצד מתבצעת העברת החוט מסליל לסליל כאשר שניהם מסתובבים לאותו כיוון.

העברת החוט מסליל לסליל כאשר שניהם מסתובבים לאותו כיוון

באיור 3 עברה כבר כחצי מהתמונה מסליל אחד לשני.

העברת החוט חצי דרך

באיור 4 מסתיימת העברת התמונה (החוט כולו מגולגל על הסליל השני).

העברת החוט בסיומה

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן