פתרונות והערות לפעילויות בפרק

חלק I:

א. מבוא
ב. תהליכים בכימיה

חלק II:

ג. כימאים סופרים חלקיקים
ד. צעד אחד קדימה – דרכו של הכימאי "לספור" חלקיקים באמצעות המול
ה. מסה מולרית
ו. המול ותגובות בכימיה

חלק III:

ז. עוד על היבטים כמותיים…