שאלות מבחינות בגרות

שאלות מבחינות בגרות

שאלות מבחינות בגרות – ניסוי, על פי התוכנית החדשה, תשס"ו-תשס"ט
בנושאים: מבנה וקישור, סטוכיומטריה והמצב הגזי

שאלות מבחינות בגרות (חלקן מעובדות) תשנ"ח – תשס"ח
בנושאים: סטוכיומטריה והמצב הגזי

שאלות בנושא מבנה וקישור, על פי התוכנית החדשה. החוברת הוכנה בסדנא לפיתוח משימות מבחן למבניות מתוך תוכנית הלימודים החדשה בכימיה, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, תשס"ח

שאלות בנושאים: סטוכיומטריה והמצב הגזי, על פי התוכנית החדשה. החוברת הוכנה בסדנא לפיתוח משימות מבחן למבניות מתוך תוכנית הלימודים החדשה בכימיה, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, תשס"ח