פעילויות מומלצות נוספות שלא מופיעות בספר: ניסויים, סרטים, מאמרים, דפי עבודה