פירוט הנושאים בתוכנית הלימודים החדשה

על פי פירוט הנושאים בתוכנית הלימודים החדשה, התלמיד ידע, יבין ויישם את המושגים, העקרונות והתהליכים הבאים:

 • מבנה, קישור ותכונות חומרים:

סוגי הקשרים הכימיים, סוגים של קישור בין-מולקולרי, השפעת המבנה על תכונות החומר:

 • מצבי צבירה והמעברים ביניהם.
 • מבנה חומרים מתכתיים, יוניים, אטומריים ומולקולריים.
 • קבוצה פונקציונלית בתרכובות הפחמן.
 • פולימרים מלאכותיים וטבעיים.

המושגים, העקרונות והתהליכים הנדרשים:

 • שדרוג והשלמה של המושגים מכיתה י' – יחידת הבסיס.
 • קוטביות מולקולות על פי מבנה נתון.
 • מבנה חומרים מתכתיים, יוניים, אטומריים, מולקולריים, מבני ענק, פולימרים (כולל הסבר עקרוני של תגובת דחיסה לקבלת פולימר).
 • קשרים בין-מולקולריים (כוחות ון-דר-ואלס, קשרי מימן).
 • תכונות הנובעות מהמבנה והקישור:
  • מצב צבירה – מוצק גבישי ואמורפי, נוזל, גז.
  • טמפרטורת היתוך, טמפרטורת אידוי.
  • המסה.

מוליכות חשמלית בתמיסה, במותך ובמוצק.