הערות והמלצות לפעילויות בפרק

חלק ב': הפלוס והמינוס ומה שביניהם

קובץ להורדה

הערות לדף עבודה בעמוד 38: צורות רישום שונות של נוסחאות תרכובות הפחמן

בדף עבודה זה התלמיד צריך לרשום נוסחאות של פחמימנים בצורות שונות.
אנו סבורים כי חלק מאוריינות הכימית של התלמיד הוא היכרות והבנה של צורות שונות של נוסחאות, גם נוסחאות של תרכובות הפחמן שמכילות חמצן, חנקן ועוד, על מנת שיבין אותן כשהן יופיעו בספרים, באתרי אינטרנט, במאמרים ובקטעי מאמרים.

הצעה לתרגול:

C2H6O – נוסחה מולקולרית שמתאימה לשני איזומרים: אתאנול ודי-מתיל אתר. נבחר באתאנול. מומלץ להציג לפני התלמידים את מגוון הצורות של רישום נוסחות מבנה של אתאנול, כולל נוסחות ייצוג אלקטרונים, ולהסביר להם את ההיגיון שמאחורי כל נוסחה.

נוסחאות מבנה שונות של אתאנול

צורות רישום שונות של נוסחות מבנה של ציקלופנטאן, C5H10, כדוגמה לפחמימנים טבעתיים:

נוסחאות מבנה שונות של ציקלופנטאן