טעויות המשגה בנושאים: סטויכיומטריה

מושג המול והחישובים על פי ניסוחי תגובות ידועים כקשים לתלמידים.
מניתוח טעויות אופייניות של תלמידים בבחינות הבגרות בנושא "סטויכיומטריה" עולה שתלמידים רבים מגלים הבנה של תופעות ותהליכים ויודעים לפרט להסביר את החישובים, אך, יחד עם זאת, ניתן להבחין בקשיים.
הטעויות האופייניות הן:

  1. חוסר הבנה של מושג המול. אי הבנה של משמעות מספר אבוגדרו.
  2. חוסר הבחנה בין חלקיק אחד למול חלקיקים, בין מספר מולים למספר חלקיקים בכמות מסוימת של חומר.
  3. חוסר הבחנה בין מספר מולים של אטומים לבין מספר מולים של מולקולות.
  4. חוסר הבנה של משמעות היחסים הסטויכיומטריים בניסוח תגובה. התעלמות ממקדמים בניסוח תגובה – ביצוע חישובים לפי יחס המולים 1:1 , גם במקרים שהוא שונה.
  5. קושי בחישובים לפי ניסוח תגובה שבה משתתפים גזים. חוסר הבנה של העובדה שיחס בין המולים של גזים בניסוח תגובה שווה ליחס בין הנפחים של גזים אלה. קושי ב"משולש הבעייתי": מספר מולים – מסה – נפח. ישנם תלמידים הסבורים שנפח מולרי של גז הוא 22.4 ליטר או 25 ליטר בכל טמפרטורה.
  6. חוסר הבנה מהו ריכוז התמיסה. בלבול בין מספר מולים של חומר בתמיסה שמשתתפים בתהליך לבין הריכוז המולרי שלו. לחלק מהתלמידים לא ברור כי ריכוז התמיסה הוא קבוע ולא תלוי בנפח של התמיסה.
  7. קושי בחישוב הריכוז של יונים בתמיסה, במיוחד אם ממיסים שני חומרים יוניים בעלי אותו סוג יונים (כמו המסת NaCl)s) ו- KCl)s) יחד.
  8. קושי בחישובים הכרוכים בהכנת תמיסה מהולה מתמיסה מרוכזת יותר.
  9. קושי בהתמודדות עם מטלה חישובית מורכבת.

בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה, בפרק הנוכחי התלמידים יכירו את ההיבט הכמותי ההכרחי להקניית אוריינות כימית ולהקניית בסיס להיבט הכמותי בפרקים הבאים.
התלמידים יכירו את ההיבטים הכמותיים בתחילת כיתה י"א, אחרי שילמדו נושאים מרכזיים כמו מבנה האטום ומבנה וקישור.