לומדות מלוות

1. כשאטום פוגש אטום

2. תכונות הגזים

3. Redox