קישורים

קישורים לתוכנית יחסים וקשרים בעולם החומרים

פרק 1: הקשרים שבחומר

   1. אורביטלים אטומיים
    http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/index.html
   2. צורות של מולקולות
    http://www.chem.purdue.edu/gchelp/vsepr/whatis2.html
   3. מבנה וקישור באתר המרכז הארצי למורי הכימיה

http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=500

 


פרק 2: חומרים – יחסים וכמויות

   1. גורם מגביל
    http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=508&ArticleID=4988
   2. איזון ניסוחי תגובות:
    http://www.creative-chemistry.org.uk/gcse/revision/equations/10.htm
   3. ספקטרומטר מסות
    http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=495&ArticleID=6605
   4. מידע על אספירין
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9F
    http://www.gamnon.net/AG-NewHerbal/Glossary/H-Aspirin.htm
   5. מערכות מחזוריות אינטראקטיבית הכוללות מידע על יסודות:
    http://www.webelements.com/webelements/scholar/index.html
    http://www.chemicalelements.com
    http://periodic.lanl.gov/default.htm
   6. יום המול
    http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=314&ArticleID=6668
   7. סטוכיומטריה באתר של רותי שטנגר:
    http://hschools.haifanet.org.il/ironi_g/subroom/chem/DocLib2/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94.aspx

 


פרק 3: גזים – יחסים וכמויות

   1. אנימציות וסימולציות בנושא חוקי הגזים באתר המרכז הארצי למורי הכימיה :
    http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=508
   2. ניסויים עם גזים
    http://www.chem.leeds.ac.uk/delights/animations
   3. ברומטר – תמונות והסבר
    http://web.macam98.ac.il/~zigi/aklim/clim%202.htm
   4. מידע על אוויר, לחץ אוויר
    http://www.smkb.ac.il/aha/content/Projects/Chemistry/Sharon_Chechover/Air_txt/Air_experimental.doc.htm