פתרונות והערות לפעילויות בפרק

א. מבוא
ב. חוקי הגזים
ג. נפח מולרי של גז