שאלה 2.4

חומר נמצא בשיווי משקל תרמי בטמפרטורת החדר

.T = 300 [0K]

המעבר בין שתי רמות אנרגיה של חומר זה מתאים לקרינה אלקטרומגנטית בעלת אורך גל בתחום הנראה:

= 0.5 [mm]

חשב את יחס מספרי האכלוס בין שתי רמות אנרגיה אלו.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"