איכלוס יחסי

האיכלוס היחסי:

N2/N1

של שתי רמות אנרגיה: E2 ביחס ל- E1, ניתן ע"י:

נוסחה

שים לב:

  • קבוע הפרופורציה (const) שהופיע במשוואת בולצמן התבטל בחילוק שני מספרי האיכלוס.

מהמשוואה המתארת את האיכלוס היחסי מקבלים כי:

  • היחס (N2/N1) אינו תלוי בערכי E2 ו- E1, אלא בהפרש ביניהם:Delta E) = E2-E1) בלבד.
  • עבור (Delta E) מסוים, ככל שהטמפרטורה עולה, יחס האיכלוס גדל.
  • תחום ערכים אפשרי ליחס האיכלוס הוא בין 0 ל- 1.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"