שאלה 2.3: הפרש בין מספרי איכלוס

הוכח כי הבדל מספרי האיכלוס בין שתי רמות אנרגיה E2 ו- E1 ניתן ע"י:

נוסחה

כאשר

= 21

היא התדירות המתאימה להפרש בין שתי הרמות E2 ו- E1.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"